Varilux E Design

Varilux E Design

Proizlazeći iz najnaprednije tehnologije na polju optike, Varilux S series leće predstavljaju revoluciju u progresivnim lećama i potpuno novo iskustvo za prezbiope. Jedinstvena geometrija leće, ekskluzivna tehnologija i petentirani proces proizvodnje omogućili su Essilor- u da postavi novi standard u konceptu i proizvodnji progresivnih leća. Za prezbiope to znači neograničen vid.

Sada, Varilux E Series leće proširuju Varilux Series portofolio pružajući jednostavniju prilagodbu još većem broju nosioca. Kvalitetan vid za sve prezibiope.

VARLIX E DESIGN
88% prezbiopa se slaže da im treba određeno vrijeme za navikavanje na progresivne leće. Istraživači u Varilux centru su potvrdili da je plivajući efekt glavni razlog za sporiju proiagodbu.
Jedan zanimljiv pokus pokazao je da plivajući efekt igra ključnu ulogu za prilagodbu na progresivne leće kod prezbiopa. Ispitanici su postavljeni u virtulano okruženje s vizualnim podražajima koji su razvijeni da simuliraju dinamičke poremećaje. Zaključili smo da glava i tijelo nastoje kompenzirati uočenu dinamičku deformaciju slike.

Ono što vidimo ima velik ujtecaj na nas. Kada je vidni signal izobličen, u konfliktu s drugim signalima, to vodi do napora u prilagodbi i potrazi za kompenzacijom nedostataka.

Sada, s Varilux E seires lećama, nema razloga da prezbiop ne uživa u brzoj i jednostavnoj prilagodbi: brza prilagodba i manje izobličenje za nenadmašnu udobnost vida, realnu sliku i izuzetnu kvalitetu za novac.

SWIM CONTROL - tanja Varilux E series nalazi se u Swim Control, ekkluzivnoj trehnologiji, inspirirana s Nanoptix, ova tehnologija smanjuje plivajući efetkt kako bi prilagodba bila jednostavnija. Swim Control dolazi iz niza patentiranih izračuna koji se temelje na izračunu mikro-elemanata koji se koriste tako da omogućuju izračun adicije leće neovisno o njenoj zakrivljenosti. Kao rezultat, geometrija leće je savršeno kontrolirana kako bi se smanjio plivajući efekt.Poznato je da plivajući efekt najviše dolazi do izražaja kod perifernog vida. Kod Varilux E Series leća izračun periferije leće jednako je sofisticiran kao kod Nanoptix tehnologije. Što je izračun suvremeniji, plivajući efekt je manji.
Swim Control zahtjeva preciznost izrade koja osigurava potpunu podudarnost obiju površina leće, prednje i stražnje, za vrijeme procesa obrade.

Slični proizvodi