TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Iz padajućih izbornika odaberite do tri kontaktne leće i usporedite karakteristike